Informatie

Middels deze website willen we een indruk geven van onze school. De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het schoolplan en de jaarkalender van onze school.
Onder de knop downloads staan de laatste versies van de schoolgids en het schoolplan.
Mocht u informatie missen, dan horen we dit graag!