Bestuur

In de gemeenten Westland en Midden-Delfland zijn naast Daltonschool Poeldijk tien scholen voor openbaar onderwijs ondergebracht in West Openbaar Onderwijs.
Een kleinschalige, daadkrachtige organisatie met veel aandacht voor medewerkers  en leerlingen.
Onderwijs geven is een mooi vak waar wij allemaal elke dag met hart en ziel aan werken. De scholen bieden kwalitatief goed en uitdagend onderwijs. Dat doet iedere school op eigen wijze.

Ons ideaal is dat elk kind na het verlaten van één van onze basisscholen zegt: “Ik heb een leuke schooltijd gehad. Ik heb veel geleerd van en met anderen. En, ik heb vertrouwen dat ik in de toekomst kan worden wie ik wil.”

 

De kernwaarden van de organisatie zijn: Vertrouwen, Inspireren en Samen. Wilt u meer weten over de kernwaarden en het koersplan 2020-2024 Samen op eigen wijze ‘de toekomst in’ van West Openbaar Onderwijs, dan vindt u dit op: www.westopenbaaronderwijs.nl

 

Bestuur en toezicht West Openbaar Onderwijs

Het bestuur en toezicht binnen de stichting zijn gescheiden. De Raad van Toezicht treedt op als intern toezichthouder van het College van Bestuur die het bevoegd gezag heeft. De dagelijkse leiding en eindverantwoordelijkheid van de stichting ligt bij de voorzitter College van Bestuur, Turan Yazir. 

 

Bestuurskantoor West Openbaar Onderwijs

Post- en bezoekadres

 

Het Hooghe Landhuys, 2e verdieping

Zuidweg 89

2671 MP Naaldwijk
(0174) 628 572                        
info@westopenbaaronderwijs.nl