Op eigen wijze ontwikkelen naar eigen wijsheid!

Iedereen is welkom

Daltononderwijs

Groepsdoorbroken werken

Betrokkenheid

Contact 

   Daltonschool Poeldijk

   Bernardolaan 16
   2685 WB Poeldijk

   0174-248833
   poeldijk@odschool.nl