Kik

Welkom op de website van Openbare Daltonschool Poeldijk

Openbare Daltonschool Poeldijk is een moderne school in een nieuw gebouw. Wij zijn gehuisvest in een nieuw gebouw samen met peuterspeelzaal Hummeloord. Openbare Daltonschool Poeldijk is sinds mei 2007 een echte daltonschool. Een daltonschool leert de kinderen behalve rekenen, taal, aardrijkskunde en geschiedenis ook vaardigheden die de huidige maatschappij vraagt. We willen de kinderen leren zelf keuzes te maken, verantwoordelijk te zijn voor hun handelen en willen ze daar ook op aanspreken.
 
Een daltonschool is nooit af, maar is voortdurend in ontwikkeling. De maatschappij verandert en de school dient mee te veranderen. Er blijven natuurlijk ook dingen hetzelfde. Kinderen leren nog steeds rekenen, zoals de tafels, maar ook met een rekenmachine werken. Bij taal besteden wij veel aandacht aan spelling en grammatica. Ondanks voortschrijdende sms-taal en het gemak waarmee spelfouten in het e-mailverkeer worden gemaakt, eisen wij van de kinderen dat ze foutloos leren spellen.
 • Aanmelden
  Voor ouders/verzorgers die informatie over de school wensen is een schoolgids beschikbaar. Door invulling van een inschrijfformulier meldt u uw kind aan bij ons op school.
  Lees verder ›
 • Groepspagina's
  Op deze pagina staan links naar de groepen van schooljaar 2015-2016.
  Om deze pagina's te bekijken kunt u de groep die u wilt bekijken aanklikken.
  Lees verder ›
 • Betrokkenheid
  Om de uitgangspunten van de school te realiseren, is inzet en betrokkenheid van ouders/ verzorgers en leerkrachten en een goede samenwerking tussen beiden onontbeerlijk.
  Lees verder ›

Nieuws