Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door onze school. Dit protocol is opgesteld door de directie van onze school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.
Doelstelling van de website

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van onze school de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen, de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die onze school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die ons reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

 

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond onze school. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. 

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het schoolplan en de jaarkalender van onze school. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van onze school. Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

 

Het algemene gedeelte (de site) wordt onderhouden door de directeur. Onder haar verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.

  

Onze school spant zich in om de inhoud van deze website zo volledig mogelijk en met regelmaat te actualiseren. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Onze school aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Daltonschool Poeldijk is niet verantwoordelijk voor eventuele aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in. Onze school is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in de kalender en gekoppelde interne bestanden op de website.

 

Gebruik (beeld)materialen en andere content

Op deze website wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal. Voor de headerfoto's is toestemming verleend door de wettelijke vertegenwoordigers van de kinderen die in beeld zijn. Wie bezwaar heeft tegen het gebruik van een foto op de website van onze school waar kinderen opstaan, wordt verzocht dit kenbaar te maken aan de webmaster. De foto zal dan van de website verwijderd worden. Het is niet toegestaan om afbeeldingen, video's, beeldmateriaal of andere content te downloaden of te gebruiken voor commerciële doeleinden. De rechten van bovengenomende materialen liggen volledig bij onze school en vallende onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van West Openbaar Onderwijs, gevestigd te Naaldwijk. Alvorens materialen van de site te gebruiken dient toestemming aangevraagd te worden bij de directie van onze school.

 

Namens de directie van onze school