Leerplicht en Verzuim

Kind vanaf 5 jaar verplicht naar school

De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden. Kinderen vanaf 5 jaar moeten verplicht naar school. 

 
Verlofregeling

Leeringen vanaf 5 jaar moeten onderwijs volgen. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven. Bijvoorbeeld bij ziekte of religieuze feestdagen. Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Voorbeelden zijn:

  • ziekte;
  • schorsing;
  • religieuze feestdag;
  • huwelijk;
  • begrafenis.

In deze gevallen is er schoolverzuim met een goede reden (geoorloofd schoolverzuim). Wanneer u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren), dan kunt een een formulier vragen bij juf Leonie. 

 
Ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is, verzoeken wij u dit vóór schooltijd te melden. Dit kan door te bellen naar school: 0174-248833