Ouderraad

De ouderraad organiseert samen met het team diverse extra schoolactiviteiten. Dit zijn activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus ook niet door het ministerie van Onderwijs worden betaald. Deze activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is vrijwilig. 
Voor het schooljaar 2023-2024 bedraagt deze jaarlijkse ouderbijdrage €25,00 per leerling.
Voor leerlingen die gedurende het schooljaar starten gelden de volgende afspraken:
 • op school tussen Kerst en Pasen: €12,50
 • op school na Pasen: €6,00

 

Met de jaarlijkse ouderbijdrage bekostigt de ouderraad onder andere de volgende activiteiten:

 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Pasen
 • Traktatie bij sportdag
 • Juffen- en meesterdag
 • Bijdrage afscheidsavond en cadeaus leerlingen groep 8
 • Activiteiten die in collectief verband met andere scholen worden gedaan

 

De ouderraad bestaat op dit moment uit de volgende leden:

 • Miriam (penningmeester) 
 • Saskia
 • Amanda

 

Interesse om mee te doen aan de OR?
Mail naar: orpoeldijk@odschool.nl

 

Indien leerlingen beschikken over een Westlandpas, dan is de betaling via de directie te regelen.