De school

Elke dag komen ruim 100 leerlingen naar onze school. Wij hechten grote waarde aan een goede samenwerking tussen leerlingen, ouders en leekrachten. 
Op school werken we in combinatiegroepen. Deze groepen bieden kansen voor onze leerlingen. Zij kunnen van en met verschillende klasgenoten leren en samenwerken. Aan het eind van elk schooljaar kijken wij welke combinaties het beste passen in het volgende schooljaar. Op dit moment hebben wij vier groepen.
In het schooljaar 2023-2024 starten wij met vijf groepen: groep 1-2, groep 2-3, groep 4, groep 5-6 en groep 7-8

 

In school werken we samen met Kinderopvang Simba. Zij bieden dagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.