Daltononderwijs

Daltononderwijs sluit goed aan op de eisen en verwachtingen die de maatschappij stelt. Deze vorm van onderwijs is een goede voorbereiding op de toekomst van uw kind(eren).
Daltonschool Poeldijk is sinds 16 mei 2007 officieel een daltonschool. Dalton is de naam van een plaatsje in de Verenigde Staten waar de onderwijzeres Helen Parkhurst vanaf 1919 haar onderwijskundige principes in de praktijk bracht. Haar ideeën van individualiserend onderwijs sloegen breed aan, ook in Nederland. In 1931 werd de Nederlandse Daltonvereniging opgericht. Om je een daltonschool te kunnen noemen, moet je voldoen aan de eisen die deze vereniging daaraan stelt. Hoewel het daltononderwijs bijna honderd jaar bestaat en er in de jaren veel is veranderd, blijven de kernwaarden actueel. Deze zijn: verantwoordelijheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit en reflectie. 

 

Verantwoordelijkheid 
De leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun taken, de uitvoering daarvan en voor hun gedrag. Op onze school bieden we elkaar vrijheid en geven we onze leerlingen keuzemogelijkheden. Binnen de grenzen van vooraf afgesproken kaders ontwikkelen onze leerlingen een actieve leerhouding. 

 

Zelfstandigheid 
Wij willen leerlingen vormen tot wereldburgers die zelfstandig kunnen denken en handelen. Onze leerlingen werken doelgericht en leren taken structureren. Waar leerlingen hulp nodig hebben kunnen ze deze vragen. Op deze manier leren leerlingen problemen oplossen en keuzes maken. 

 

Samenwerken 

Het kunnen samenwerken is belangrijk, niet alleen op schoolniveau, maar ook in de maatschappij. In het dagelijkse leven moet een mens samen kunnen werken met allerlei andere mensen. Samenwerkend leren is een effectieve manier van leren. Het uitleggen van leerstof en het samen zoeken naar oplossingen maakt leerlingen actief betrokken bij het leerproces. Het draagt bij tot het respecteren van andere meningen en ideeën en doorbreekt het hebben van vooroordelen. Op onze school willen we dat onze leerlingen het vanzelfsprekend vinden dat je samenwerkt, samen oplossingen zoekt en dat je elkaar helpt. 

 

Effectiviteit 
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. Het belangrijkste middel om dat te bereiken is de taak. Deze taak, die op maat gemaakt wordt waar dat kan, richt de leerling op het doel en zorgt ervoor dat deze optimaal kan ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden. 

 

Reflectie 
De leerlingen kijken terug op hun taken. Ze reflecteren op het proces, het behaalde resultaat en op hun gedrag. Reflectie draagt bij aan verbetering en groei. 

 

Wij zijn gecertificeerd door de Nederlandse Daltonvereniging, in juni 2023 is onze licentie weer verlengd. Als team staan wij volledig achter de Daltonwerkwijze.