Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland

Onze scholen nemen deel aan het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland (SPOW)
Het SPOW is een netwerkorganisatie met als primair doel het ondersteunen en faciliteren van de elf aangesloten schoolbesturen in de uitvoering van de zorgplicht en realisatie van passend onderwijs.

 

Binnen het SPOW bevinden zich 44 reguliere scholen, één school voor speciaal basisonderwijs en twee scholen voor speciaal onderwijs. Deze scholen bevinden zich in Hoek van Holland (gemeente Rotterdam), Maasland (gemeente Midden-Delfland) en in de gemeente Westland.

 

Scholen kunnen bij het SPOW terecht voor ondersteuning bij het realiseren van Passend Onderwijs aan iedere leerling vooral wanneer de ondersteuningsvraag van de leerling de basisondersteuning overschrijdt.

 

Landelijk beleid heeft het uitgangspunt in principe zorg naar de leerlingen te brengen in plaats van de leerling naar de zorg, ofwel zorg op maat te realiseren. We gaan ervan uit dat de basisschool de voorkeur geniet voor ieder kind.

 

Echter, soms kan een basisschool het kind niet bieden wat het nodig heeft voor zijn/haar ontwikkeling. In die situatie is het belangrijk dat samen met de ouders en de school gekeken wordt waar het kind het meest bij gebaat is. In veel gevallen zal dit lukken op de eigen basisschool. In een aantal gevallen is het voor het kind beter naar een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of het speciaal onderwijs (SO) over te stappen.
Het Samenwerkingsverband biedt basisscholen inhoudelijke ondersteuning en overdracht van kennis t.b.v. leerlingenondersteuning. Alles gebeurt in nauw overleg met school en ouders.

 

Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland:

 

www.spow.nl